Afis simpozion international

Simpozion internațional și Colegiul Decanilor Facultăților din Patriarhia Română la Arad

13.06.2022

În perioada 14-16 iunie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad vor avea loc noi evenimente din calendarul dedicat aniversării

bicentenarului.

Prima manifestare o reprezintă simpozionul internațional intitulat: The Significance of Theology in

Today's Society and Culture (Semnificațiile teologiei în societatea și cultura de azi). În cadrul acestuia,

profesori de teologie din Germania, Austria, Grecia, Polonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia,

Liban si de la Facultățile de Teologie din Romania, vor prezenta diverse perspective de raportare a

Teologiei Bisericii la cultura și societatea contemporană.

Concomitent cu aceasta, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române, se vor desfășura și lucrările Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia

Română. În cadrul acestora vor fi prezentate informări specifice, pentru eficientizarea și armonizarea

învățământului teologic, în raport cu deciziile Sfântului Sinod cât și cu provocările mediului universitar

actual.