Evenimente 2019

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Programul manifestărilor culturale-știinţifice pe anul 2020


În anul 2020, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad va organiza, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, o serie de manifestări academice şi bisericeşti-culturale.

SIMPOZIOANE

  1. Simpozion Național Studențesc și Masteral (11-12 mai 2020) Familia creștină – prioritate a pastorației Bisericii Ortodoxe
  2. Simpozion Naţional al Şcolii Doctorale (12-13 mai 2020) Provocări actuale la adresa unității familiei creștine. Paradigme pastorale și misionare
  3. Simpozion Naţional (19-20 octombrie 2020) Presa bisericească în Patriarhia Română: provocări contextuale şi oportunităţi pastoral-misionare. Calea Mântuirii la 20 de ani de existenţă (2000-2020)

COLOCVII

  1. Colocviul Naţional de Catehetică şi Omiletică din cadrul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română (25-26 mai 2020) Cateheza pastorală dedicată familiei. Provocări actuale şi perspective
  2. Colocviul Naţional de Teologie Dogmatică din cadrul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română (11-12 iunie 2020) Persoana lui Hristos în Dogmatica actuală. Contestaţiile modernităţii şi postmodernităţii

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

  1. Prof. Dr. Martin Illert (Universitatea din Halle, Germania), Die Säkularisierung als Herausfordeung unserer Kirchen (17 martie 2020)
  2. Prof. Dr. Jerzy Ostapczuk (Universitatea din Varsovia, Polonia), Cyrillic Gospel Manuscripts copied from early printed books. Preliminary remarks(26 martie 2020)

CONCERT DE COLINDE

Concertul tradițional de colinde COLIND STRĂBUN susţinut de Corurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă la Sala Palatului Cultural din Arad (ediția a XXIX-a, decembrie 2020)

La aceste evenimente se vor adăuga exigenţele ştiinţifice constante ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad pentru un an de zile: editarea revistei Teologia, editarea Anuarului Facultăţii, editarea revistei Studia Doctoralia, editarea publicaţiei săptămânale, pastoral-misonare, Calea Mântuirii, precum şi editarea volumelor manifestărilor ştiinţifice.

Prin aceste evenimente, instituţia teologică arădeană se integrează în Programul cadru propus spre dezbatere, în anul 2020, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în exigenţele ştiinţifice-academice ale învăţământului superior din România.

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja


Inițierea unor proiecte academice între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și Facultatea de Teologie Catolică din Viena


În data de 20 decembrie, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a vizitat Universitatea din Viena, prestigioasă instituție de învăţământ europeană. În cadrul Facultăţii de Teologie Catolică din Viena au fost iniţiate consultări privind derularea unor proiecte academice şi parteneriate între cele două instituţii de învăţământ superior. Astfel, în consultare cu Părintele Ioan Moga, profesor şi doctor abilitat al Facultăţii de Teologie Catolică din Viena, Departamentul Eastern Christian Studies–Orthodox Theology s-a hotărât ca începând cu anul 2020 să fie derulate, printr-un parteneriat academic, proiecte de cercetare, conferinţe, simpozioane şi editări de volume pe teme teologice. De asemenea, au fost discutate şi oportunităţile pe care, la nivel european, le oferă mobilităţile Erasmus celor două instituţii atât pentru profesori cât şi pentru studenţi.

Un parteneriat academic între Facultatea de Teologie Catolică din Viena, Departamentul Eastern Christian Studies–Orthodox Theology şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se înscrie în exigenţele actuale ale învăţământului teologic superior şi în afirmarea, în context european, a unei tradiţii teologice a dialogului.

Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin Popovici


Hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad


Ziua de 11 noiembrie este o zi aparte pentru Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. Aceasta întrucât, în această zi îl prăznuim pe unul dintre ocrotitorii acestui sfânt locaș, Sfântul Mare Mucenic Mina, dimpreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Şi în anul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, a fost cinstit după cuviință, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.

Astfel, Duminică seara, în ajun, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, împreună cu Utrenia, la care a participat și Întâistătătorul eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, însoțit de Părintele Arhid. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Faptul că ierarhul locului participă de fiecare dată la hramul Paraclisului Facultăţii arată preocuparea constantă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru bunul mers al şcolii teologice și pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi, care învață în această instituție de învățământ.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor slujitori ai Paraclisului: Părintele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Lazăr – duhovnicul Facultății, și de un numeros sobor de preoți din care au făcut parte foști studenţi ai facultății, acum slujitori ai Sfintelor Altare în parohiile eparhiei noastre sau în alte eparhii. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a fost condus în biserică, unde a participat la săvârșirea slujbei de priveghere, răspunsurile liturgice fiind date alternativ la strană.

La sfârșitul slujbei de priveghere, chiriarhul locului a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, care a impresionat atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de actuale care au fost adresate celor prezenţi. Astfel, în introducere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei s-a referit la lucrarea duhovnicească a Sfântului Marelui Mucenic Mina pentru regăsirea noastră spirituală, evidențiind faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina nu este doar cel care ne restituie bunurile materiale pierdute, dar mai cu seamă ne ajută, prin mijlocirile lui, să ne regăsim sensul spiritual, de multe ori pierdut, al vieții noastre. În încheierea cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a apreciat în mod deosebit grija depusă de slujitorii acestui Paraclis pentru a-l înnoi permanent, acesta aflându-se acum în plină desfășurare a lucrărilor de pictură interioară, Sfântul Altar fiind aproape finalizat. A fost apreciată de asemenea grija de a înfrumuseța continuu acest sfânt locaș printr-o sfătuire continuă cu Înaltpreasfinția Sa și colaboratorii de la centrul eparhial.

Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit de către Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan Negreanu, în care a arătat dragostea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei părintească pentru preoții slujitori ai Paraclisului, studenţii şi credincioşii care se roagă împreună în acest sfânt locaş. Părintele i-a mulţumit de asemenea Întâistătătorului Eparhiei arădene pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, adresat celor prezenți la slujba privegherii, rugându-l pe Părintele Arhiepiscop să-i poarte atât pe preoții slujitori, pe studenții și elevii care învață în acest așezământ teologic și pe toți credincioșii care vin în acest sfânt locaș, în rugăciunile către Dumnezeu ale Înaltpreasfinției Sale.

A doua zi, de prăznuirea Sfântului Marelui Mucenic Mina a fost săvârșit de dimineață Canonul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, la care au slujit o parte din părinții profesori ai Facultății și un număr mare de absolvenți ai acestei instituții de învățământ superior, acum slujitori ai Sfintelor Altare. Cuvântul de învățătură în cadrul Dumnezeieștii Liturghii a fost rostit de către Părintele Lect. Univ. Dr. Filip Albu, sub genericul Sfântul Mare Mucenic Mina – recuperatorul sensului vieții noastre.

Răspunsurile la Dumnezeiasca Liturghie au fost date în chip armonios de studenții teologi, coordonați de d-l profesor de muzică al Facultății de Teologie Ortodoxă, Conf. Univ. Dr. Mircea Buta, bucurându-i prin cântarea lor pe toți cei prezenți la slujba de hram.

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele pregătite întru cinstea Sfântului Marelui Mucenic Mina şi de asemenea, a fost săvârşită Litia mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

În seara sărbătoririi Sfântului Mina a fost săvârșit Acatistul Sfântului Marelui Mucenic, încheindu-se astfel în atmosferă de rugăciune de mulțumire și de cerere, sărbătoarea hramului Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, daruri bogate şi binecuvântare pentru Facultatea noastră, pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu


Misiunea Facultății de Teologie în parohia Aradul Nou


Corul mixt „Sf. Maxim Mărturisitorul”, alcătuit din studenți și absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a efectuat o ieșire misionară în parohia ortodoxă din Aradul Nou, cu Hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. Corul a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie compuse de Cornel Hristu Danielescu. La momentul pricesnei, corul a interpretat Către Tine, Doamne ! de Marin Dârvă, iar în timpul împărțirii anaforei s-a cântat Spre Tine, Doamne, îmi ridic ochii mei ! de Mircea Emandi.

În încheiere, părintele paroh Teodor Faur, a susținut un documentat cuvânt de mulțumire și împreună cu părintele slujitor Gabriel-Cosmin Mariș, au oferit coriștilor o agapă frățească.

Conf. Univ. Dr. Mircea Buta