Manifestari Studentesti

Anul 2019

Simpozionul studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, 14-15 mai, cu tema: Exigenţe ale pastoraţiei şi misiunii Bisericii în parohiile rurale

___________________________________________________________________________________________________

Anul 2018

Simpozionul studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, 14-16 mai, cu tema: „Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la făurirea unității de neam și de credință”


Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad

Apare cu binecuvântarea ÎPS Dr. Timotei Seviciu - Arhiepiscop al Aradului

Coordonatori: Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang, Arhid. Asist. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean

Anul apariției: 2019

ISBN: 978-973-752-810-0

___________________________________________________________________________________________________

Anul 2017

Simpozionul studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, 8-9 mai, cu tema: Teologia icoanei în contextul mediatic actual. Modele de teologi ortodocși români din a doua jumătate a sec. XX

Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad

Apare cu binecuvântarea ÎPS Dr. Timotei Seviciu - Arhiepiscop al Aradului

Coordonatori: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Arhid. Asist. Univ. Drd. Tiberiu Ardelean

Anul apariției: 2018

ISBN: 978-973-752-777-6