News

Recent news

18th of September, an important day in the life of local orthodox theology

9/16/2022

Several hierarchs from the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church will be present in Arad. Sunday, 18th of September, the day marking the anniversary of the passing into eternity – as martyr - o...

more

Theological symposiums hosted by „Aurel Vlaicu” University of Arad

9/15/2022

Doctoral and MA students from the Faculties of Theology under the Romanian Patriarchy will join the 7th edition of the International symposium of doctoral schools hosted by AVU`s “Ilarion V. Felea” Fa...

more

International symposium and the Council of Deans from the Romanian Patriarchate in Arad

6/13/2022

AVU`s „Ilarion V. Felea” Faculty of Orthodox Theology will host new events dedicated to the bicentennial during the 14-16 of June 2022 time period. The first event will take place under the name: Th...

more

AVU`s Faculty of Orthodox Theology in partnership with the Romanian Academy

6/1/2022

Aurel Vlaicu University`s „Ilarion Felea” Faculty of Orthodox Theology will host the “History, culture and spirituality during the XIX and XXst centuries. The Romanian Academy and Arad`s theological m...

more

Events

Recent events

AVU Academic event under UNESCO aegis

9/26/2022

AVU`s „Ilarion V. Felea” Faculty of Theology will host between the 25-28 of September 2022 an international symposium in partnership with the United Nations for Education, Science and Culture Organiza...

more

Local theological celebrations

9/19/2022

A council of hierarchs has performed the inaugural sermon for the Faculty of Theology`s chapel. Sunday, the 18th of September shall remain an important date in AVU`s „Ilarion V. Felea” Faculty of T...

more

Ramona Lile „Prestigious events hosted by „Aurel Vlaicu” University of Arad”

6/15/2022

Two prestigious events were hosted recently by „Aurel Vlaicu” University of Arad”: the meeting of the Council of Deans from all theology faculties under the Romanian Patriarchy and the Significance of...

more
Despre UAV

Despre UAV

Mesajul Rectorului Universităţii "Aurel Vlaicu" Universitatea “Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție cu o misiune asumată pe educație și cercetare științifică, în spiritul idealului European, al unei societăți centrată pe cunoaștere, o universitate a mileniului al treilea. Acest imperativ constituie pentru mine, un argument în exercitarea funcției de rector, respectiv a unui...

Istoric

Istoric

Scurt istoric al învăţământului superior arădean Documentele ce alcătuiesc istoria învăţământului în Transilvania şi la Arad vădesc un admirabil militantism, cu accente dramatice uneori, al intelectualităţii arădene pentru înfiinţarea unei Universităţi în aceste locuri. Preparandia (1812), Institutul Clerical Teologic (1822), Conservatorul de muzică (1833) anticipau ideea de învăţământ...

Cercetare

Cercetare

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011. Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate...