Prezentare

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, reprezintă Tradiţia învăţământului teologic ortodox din vestul ţării de aproape 200 de ani, începând cu Institutul Teologic (1822) şi continuând cu Academia Teologică (1927) şi asumă şi manifestă această Tradiţie şi astăzi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.

Valorile tradiţiei teologice din vestul României, asumate în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, sunt integrate în viziunea academică actuală, racordată la sistemul universitar românesc şi european de formare a viitorilor slujitori ai altarelor, de cercetare ştiinţifică şi de afirmare a ethosului Ortodoxiei în cultura şi lumea contemporană.

Interesul fiecărui tânăr pentru studierea teologiei ortodoxe în conexiune cu cultura şi noua configuraţie religioasă a lumii, reprezintă pentru noi, nu doar o onoare, ci şi o responsabilitate asumată. Pe de altă parte, calitatea de student pe care fiecare tânăr o asumă în Facultatea noastră, la cele trei nivele de pregătire – licenţă, master, doctorat – oferă prilejul integrării lui în una dintre cele mai vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ teologic superior din Patriarhia Română.

Formarea duhovnicească, eclesial-intelectuală şi ştiinţifică din Facultatea noastră are scopul de a vă deschide, dragi tineri, spre marile interogaţii ale istoriei şi fiinţei umane dintotdeauna, care şi-au găsit răspunsul în Persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeul-Om, precum şi spre înţelegerea misiunii Bisericii Ortodoxe Române în cultura şi societatea actuală.

În acest pelerinaj spre cunoaştere, experienţă şi excelenţă, spre afirmarea şi aprofundarea propriei identităţi spirituale, spre Taina Persoanei lui Hristos şi a Bisericii Sale, vă vor însoţi părinţii profesori şi profesorii facultăţii noastre, fiecare cu darul şi priceperea cu care au îndrumat şi format generaţii de tineri.

De aceea, vă aşteptăm să păşiţi în fascinantul univers teologic-eclesial al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, cu încredere, cu dragoste şi cu dorinţa de a cunoaşte marile taine ale Teologiei.

Decan,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja