Admitere

INFO ADMITERE 2019
Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 10.07-25.07.2019, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 11-13, Arad.”

Sesiunea II de inscrieri se desfășoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 02.09-11.09.2019, de luni până vineri între orele 9.00 - 17.00, sâmbătă și duminică între orele 9.00 - 13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 11-13, Arad.Metodologii

Metodologia pe facultate- admitere licenta, master, doctorat septembrie 2018
M 09 Metodologia și criteriile specifice pentru admitere la studii universitare de doctorat, septembrie 2019


Calendar admitere  Acte necesare la înscriere


  Acte studii LICENŢĂ 2019


  a. dosar plic;

  b. cerere de înscriere tip (de la comisia de înscriere);

  c. diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;

  d. foaia matricolă a anilor de liceu în original şi xerocopie;

  e. diploma de licenţă sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;

  (pentru absolvenţii de facultate);

  f. foaia matricolă a anilor de licenţă în original şi xerocopie;

  g. pentru absolvenţii Seminarilor teologice: diplomă de atestat sau echivalenta acesteia în original şi xerocopie;

  h. certificat de naştere original şi xerocopie;

  i. certificat sau adeverinţă de botez;

  j. certificat de căsătorie original şi xerocopie – unde este cazul;

  k. carte de identitate original şi xerocopie

  l. recomandarea Consiliului parohial (formular tip) din parohia de provenienţă a candidatului;

  m. binecuvântarea arhierească, din partea chiriarhului locului din eparhia de unde provine candidatul;

  n. adeverinţă medicală – tip - apt pentru înscrierea la facultate

  o. aviz psihologic de la un cabinet de specialitate;

  p. 2 poze tip buletin color;

  q. taxa de înscriere: 80 lei

  r. adeverinţă de la locul de muncă pentru cântăreţi, preoţi sau monahi.

  Atenţie ! La confirmarea locului este obligatorie depunerea diplomei de bacalaureat în original.  Admitere români de pretutindeni

  • Documente


    Admitere cetățeni străini

    Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

    Studiază în România

    • Documente


    CONFIRMAREA LOCULUI
    În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

    a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

    b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

    Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

    Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

    Taxele de şcolarizare se vor actualiza conform HS.